Psych-K

 

Gitte Jul

 

 

Psych-K - et psykologisk kinesiologisk redskab til personlig og spirituel transformation

 

Af Gitte Jul Andersen

 

 

Dine overbevisninger bliver til dine tanker

Dine tanker bliver til dine ord

Dine ord bliver til dine handlinger

Dine handlinger bliver til dine vaner

Dine vaner bliver til dine værdier

Dine værdier bliver til din skæbne

-Mahatma Ghandi

 

Psych-K (udtales saj-kæi) er en enkel og kraftfuld metode der, effektivt kan forandre de overbevisninger, vaner og tanker, der står i vejen for at vi kan være medskabere af det liv vi ønsker. Vi lever i en tid, hvor det er af stor betydning for individet og helheden, at værdier og verdenssyn ændrer sig. Derfor har vi brug både brug for nye perspektiver, men også konkrete og praktiske værktøjer til at blive bevidste om, hvordan vi kan højne vores energifelt individuelt og kollektivt.

 

Psych-K er først og fremmest fokuseret på identification og balanceringer af overbevisninger. Metoden består af en række processer, der styrker samspillet mellem dit sinds bevidste og underbevidste del og mellem højre og venstre hjernehalvdel. Det er en enkel metode til hurtigt at identificere og transformere underbevidsthedens begrænsende og selvsaboterende overbevisninger. Ved hjælp af Psych-K kan du kan ændre det som står imellem dig og dine muligheder for at udleve dine passioner og potentialer.

 

Kommunikation med underbevidstheden

Når det bevidste sind tror på noget, som strider mod en ”sandhed”, vi tidligere har lært og lagret i underbevidstheden, kommer vores intellektuelle konflikt til udtryk ved, at kroppens muskler svækkes. Dette er princippet i kinesiologi, som er et redskab til at kommunikere med underbevidstheden. Du tester stærkt på dit navn og svagt på det, du ikke hedder. Det samme gælder for udsagn som ”Jeg respekterer mig selv”, ”Jeg elsker mig selv” eller ”Jeg gør mit bedste og mit bedste er godt nok”.

 

Psych-K kan helt konkret ændre dine tanker om fortidens erfaringer, oplevelser og erindringer. Dette er afgørende for, om du opfatter dig selv som offer eller ikke-offer, dum eller klog, som én der kan, eller én der ikke-kan. Mange overbevisninger er gift for dit helbred og velbefindende og har omfattende konsekvenser for, hvordan du lever dit liv. Ved at ændre begrænsende overbevisninger åbner du for, at din intentions kraft kan flyde let og frit.

 

Kraftfulde overbevisninger

Frygt, tvivl og smerte er med til at holde de tanker og vaner i live, som ikke styrker din balance og som du glemmer at sætte spørgsmåltegn ved. Det sker, at vi har vænnet os så meget til dem, at vi end ikke er klar over, de kan ændres, og vi glemmer at være åbne overfor at tænke, handle og leve anderledes. Hvis vi tidligt i livet har været udsat for udsagn fra vores forældre som fx ”Du bliver aldrig til noget” eller ”Du er ikke for klog”, overfører vi den ”sandhed” til vores underbevidsthed som en absolut kendsgerning.

 

Sådanne udtalelser programmeres som sandheder, der former adfærd og muligheder livet igennem. Jo tidligere i livet, vi er blevet præsenteret for disse udsagn, jo mere sande er de for os, da bevidstheden i vores tidlige år ikke er er så udviklet, at vi kan vurdere dem kritisk. Overbevisninger har vidtrækkende positive og negative konsekvenser.

 

En overbevisning har stor indflydelse på, hvordan du forholder dig til dig selv, og har vidtrækkende positive og negative konsekvenser. Er du fyldt med negative overbevisninger er du din egen værste fjende. ”Jeg kan ikke finde ud af noget”, eller den klassiske offeroverbevisning ”Jeg kan ikke gøre for det”/”det er ikke min skyld” fungerer som benspænd for dig selv og din balance i livet. Alle overbevisninger, der handler om at se dig selv som offer eller ude af stand til at ændre dit syn på dig selv, har store konsekvenser for livskvaliteten.

At have en begrænsende overbevisning er som at se dig selv og verden gennem et filter. Derfor er det nødvendigt at huske, at de ikke er virkelige, men bare vaner, som vi er mere eller mindre bevidste om.

 

Intentionens kraft

Intention kan ses som et energifelt, vi alle er en del af, som er tilgængeligt for alle og som alle kan aktivere og bruge til at skabe fremgang i livet. En Psych-K balancering styrker din intentions kraft, så kraften kan strømme frit. Der er mange måder at komme fra punkt A til punkt B, men hvorfor ikke vælge den lige vej i stedet for at tage omveje og underlige små stop undervejs.

 

Selv om vi ved med os selv, hvad der er det ”rigtige” at gøre, er det ikke altid det vi vælger – og hvorfor egentlig ikke? Fordi vi i underbevidstheden og hver eneste celle i vores krop, lagrer alle vores erfaringer, vaner og overbevisninger fra hele vores liv. Underbevidstheden udgør 95% af vores samlede bevidsthed og vi tænker i omegnen af 60.000 tanker om dagen. De fleste af dem er styret af vaner og er ikke altid lige friske og nye. Hver eneste gang du ændrer en begrænsende tanke eller vane, kan din underbevidsthed samarbejde med og styrke din intention.

 

Positive tanker er vigtige, men når de står alene har de ikke nødvendigvis nogen afgørende betydning. Hvis du fx tænker positivt og visualiserer, men ikke oplever nogen effekt, kan du måske føle håbløshed, som kan blive til en overbevisning om, at det ikke er muligt at påvirke forbindelsen mellem krop og sind. Men fordi sindet er delt op i en bevidst og ubevidst del, og disse to er afhængige af og forbundne med hinanden, opstår der ingen effekt, hvis dine bevidste positive tanker ikke styrkes af kraften fra de overbevisninger, som findes i din underbevidstheds erfaringer og programmer.

 

Underbevidsthed og dagsbevidsthed

Der er store forskelle på underbevidstheden og dagsbevidstheden. Underbevidstheden udgør 95% af menneskets samlede bevidsthed og styrer kroppen, det autoimmune nervesystem, åndedrættet og fordøjelsen. Menneskets fem fysiske sanser er forbundet med underbevidstheden. Her findes også langtidshukommelsen, fortidens erfaringer, værdier og overbevisninger. Underbevidstheden fokuserer kun på nutid og bruger fortidens tillærte erfaringer til nutidige færdigheder, såsom at gå, køre bil, tale osv. Underbevidstheden bearbejder i gennemsnit 4 billioner bits informationer pr. sekund og kan håndtere mange opgaver samtidig.

 

Dagsbevidstheden er viljebestemt, sætter mål og dømmer resultater. Herfra kommer den abstrakte tanke, nye kreative ideer og aktiviteter. Den er bundet af tid og har fokus på fortid og fremtid. Den holder ofte øje med nye måder og ny praksis, men er fokuseret på fortidens erfaringer og fremtidens mål. Her findes korttidshukommelsen som er 20 sekunder for gennemsnitsmennesket – og den bearbejder gennemsnitligt 2000 bits informationer pr. sekund og har kun mulighed for at håndtere få opgaver ad gangen.

 

Disse to dele af din bevidsthed er temmelig forskellige i både i kapacitet og specialer, men begge er nødvendige for at kunne fungere på alle livets planer. En anden måde at forstå underbevidstheden er at se den som en slags computer fyldt med programmer i harddisken. Underbevidsthedens formål er ikke at gøre dig ulykkelig eller spænde ben for dig, den kører blot de gamle programmer om og om igen. En Psych-K balancering, hvor du ændrer vaner og overbevisninger, kan derfor sammenlignes med at lægge ny software ind på computeren.

 

Ansvarlighed for livet

Både børn, unge og voksne kan have glæde af at gennemgå de processer, som en Psych-K session er sat sammen af. Det gælder fx, hvis du har erfaret, at du ikke kan nå de mål du har sat dig, og tænker, at grunden til det ikke har noget med dig at gøre, men i stedet skyldes dine forældre, din opvækst, din partner, samfundet, din karma, dit held, dine dårlige gener eller skæbnen. Måske har du har prøvet alt indenfor positive bekræftelser, visualisering og viljekraft, og konkluderet at det ikke rigtig virker for dig.

 

En Psych-K proces fjerner ikke et problem, men ændrer perspektivet på en aktuel situation.

Metodens største styrke er, at den kan bruges til at etablere nye, positive og støttende overbevisninger i underbevidstheden, og ændre det filter, hvor igennem du ser dig selv og verden. Efter en balancering af ubevidste overbevisninger er det langt lettere at ændre attitude og vaner, og ikke mindst ændre den måde du lever dit liv på. Der opstår balance mellem de valg du tager og din ansvarlighed overfor dig selv.

 

 

FAKTA

Bruce Lipton er en international anerkendt cellebiolog og har skrevet bøgerne ”Intelligente celler” og ”Spontaneous evolution”. Hans forskning viser, at gener og dna ikke styrer vores biologi, men at vores dna i stedet styres af signaler uden for cellen. Det vil sige, at det er muligt at påvirke kroppens celler gennem det vi tænker. Hjernefunktionen har således afgørende indvirkning på kroppens celler og ændringen af menneskets bevidsthed. Dette kan få vidtrækkende konsekvenser for vores helbred og udviklingsmuligheder. Bruce Lipton anbefaler Psych-K som en metode til at ændre energien i cellerne og har et nært samarbejde med Robert Williams som har udviklet Psych-K.

 

Copyright Gitte Jul Andersen 2013 © All Rights Reserved