Psych-K

 

Gitte Jul

 

 

Psych-K

 

 

Hvad er Psych-K ?

PSYCH-K står for ”Psykologisk Kinesiologi” og består af en række enkle processer, der styrker samspillet mellem dit sinds bevidste og underbevidste del og mellem højre og venstre hjernehalvdel. Det er en metode til hurtigt at identificere og transformere begrænsende og selvsaboterende overbevisninger i din underbevidsthed til overbevisninger, der støtter dig, så du kan realisere dine potentialer fuldt ud.

 

Underbevidstheden er en vigtig del af dit sind. Det anslås, at 95 % af vores bevidste forstand er underbevist. Vores underbevidsthed bearbejder i gennemsnit 400 millioner bits informationer pr. sekund. Til sammenligning behandler dagsbevidstheden blot 40 bits informationer pr. sekund.

 

Dit liv og dine valg styres af et sæt af grundlæggende tankemønstre, vaner og overbevisninger, som er lagret i underbevidstheden. De er resultatet af dit livs samlede erfaringer, hvoraf mange er fra barndommen – og mange af dem har vidtrækkende konsekvenser i dit liv, og er både positive og negative.

 

Det er nemlig disse overbevisninger og tankemønstre, som definerer dig som værdifuld eller værdiløs, kraftfuld eller kraftesløs, kompetent eller inkompetent, tillidsfuld eller mistænksom, tilhørende eller udstødt, selvstændig eller afhængig, fleksibel eller dømmende, retfærdigt behandlet eller offer, elsket eller hadet.

 

Overbevisningerne påvirker bl.a. din selvfølelse, dit helbred, dit humør, dine relationer, arbejdspræstationer og de udgør fundamentet for din personlighed og er samtidig basis for dine handlinger og reaktioner på enhver ny situation, du møder i dit liv. Dine overbevisninger er med til at skabe din virkelighed og – hvis de er begrænsende – indskrænke dine muligheder.

 

Mange mennesker går rundt med underbevidste, begrænsende overbevisninger om sig selv og deres muligheder. Følgende er konkrete eksempler på begrænsende overbevisninger:

 

* De beslutninger jeg tager, er ofte forkerte

 

* Mine problemer skyldes andre (min chef, partner etc.)

 

* Andre støtter mig ikke. De tænker kun på sig selv

 

* Mine meninger har ingen betydning

 

* Jeg mangler altid penge

 

* Rygning er en del af min identitet

 

* Stress er et vilkår i min branche

 

Det er let at påvirke og forandre bevidste tanker ved fx at læse en bog om et bestemt emne, eller visualisere, lave visionsboards osv. Men når disse redskaber ikke altid virker dybt transformerende, kan det netop være gamle overbevisninger der står i vejen for realiseringen af dine drømme og mål.

 

Hvis du for alvor vil gamle begrænsende mønstre, overbevisninger og værdier mv. til livs, så de ikke står i vejen for realiseringen af dine ønsker, drømme og mål er Psych-K et enestående værktøj til at ”omprogrammere” din underbevidsthed på de områder du ønsker.

 

Psyck-K er netop kommet til Danmark, men meget udbredt i USA, England og Tyskland.

 

PSYCH-K blev skabt i 1988 af amerikaneren Robert M. Williams, der er forfatter til bogen ”PSYCH-K – The missing Peace In Your Life”. Se også filmen “The Biology of Perception – The Psychology of Change” (Robert M. Williams/Bruce Lipton), der fås på DVD. Læs mere om PSYCH-K påhttp://www.psych-k.com.

 

 

Hvad kan du opnå ved hjælp af PSYCH-K?

 

Din virkelighed skabes i høj grad af dine overbevisninger, som igen er et resultat af livslang programmering, lagret i din underbevidsthed. PSYCH-K er en enkel og kraftfuld teknik til at forandre begrænsende overbevisninger, som saboterer dine ønsker og mål i livet, og giver dig mulighed for at opnå større balance, glæde, fred og klarhed.

 

En PSYCH-K er et værktøj til at forbinde dig med det uendelige potentiale for udvikling som findes i os alle.

 

Når du har fået balanceret en begrænsende overbevisning er det op til dig selv at medskabe resultaterne gennem dine handlinger. Hvis du for eksempel balancerer for at opnå en tidsrekord i orienteringsløb, må du efter PSYCH-K balanceringen gennemføre den nødvendige træning for at nå dit mål. Det balanceringen gør er at fjerne den underbevidste modstand og begrænsning, du måtte have i forhold til det at nå målet.

 

Hvis du balancerer for at komme over en sygdom, kan balanceringen hjælpe dig med at reducere stress og indre konflikt, som støtter tilstedeværelsen af sygdom i din krop. Men for at nå i mål er det samtidig vigtigt, at du hjælper kroppen med at helbrede sig selv ved fx at tage imod den relevante behandling, omlægning af din kost og sørge for at få mere motion eller hvile.

 

Her er nogle eksempler på konkrete mål, som PSYCH-K kan hjælpe dig med at opnå:

 

* Få større livsglæde og oplevelse af flow i livet

 

* Reducere stress og styrke dit helbred og din vitalitet

 

* Kom af med uønskede vaner (rygning, fedme etc.)

 

* Aktiver dine indre helbredende kræfter

 

* Styrk dine forudsætninger for positive og beslutsomme handlinger

 

* Styrk dine karrieremuligheder

 

* Styrk dine idrætspræstationer

 

* Erstat gamle tankemønstre om penge og skab de rette forudsætninger for øget velstand

 

* Frigør underbevidst modstand

 

* Lægge smertefulde minder bag dig og opnå større livsglæde

 

* Oplev lettelsen ved at tilgive

 

* Skab de relationer du ønsker og fortjener

 

* Styrk kommunikation og samarbejde i dit liv

 

 

Hvordan forløber en individuel PSYCH-K session hos mig?

 

En PSYCH-K konsultation tager altid udgangspunkt i din livssituation ogdine ønsker. Vi identificerer din problemstilling og de begrænsninger du ønsker at balancere og derefter gennemfører PSYCH-K balanceringen. Selve balanceringen foregår gennem en kommunikation med din underbevidsthed ved hjælp af en enkel kinesiologisk muskeltest.

 

Før PSYCH-K balanceringen, testet både din overbevidsthed og din underbevidsthed i forhold til at få tilladelse til at gennemføre processen. Det sikrer, at du på alle planer er parat til de ændringer balanceringen fører med sig.

 

Du vil ofte mærke resultaterne af en PSYCH-K balancering straks eller inden for få timer. Hvis dit mål fx er at få et nyt job, så kan en balancering for at give slip på frygten for at skifte job eller for at blive arbejdsløs mærkes straks. Men det at skaffe et nyt job kan kræve ekstra tid og handling fra din side til bl.a. at undersøge karrieremuligheder og gennemføre jobsamtaler.

 

Det er muligt at balancere alle former overbevisninger indenfor: sorg/tab, selvfølelse, relationer, spiritualitet, personlig kraft, velstand, helbred/krop. Derfor er det muligt at fordele processen over flere konsultationer.

 

 

Priser for PSYCH-K:

 

Den første Psych - K session varer 90 minutter og koster 1200 kr.

 

Opfølgende sessioner: 60 minutter : 800 kr.

 

 

Foredrag om PSYCH-K:

 

Foredraget giver en grundig indføring i såvel teori som filosofi bag PSYCH-K, ligesom jeg lægger vægt på, hvordan målgruppen kan gøre brug af PSYCH-K.

 

Jeg fortæller om de grundlæggende PSYCH-K teknikker som demonstreres med hjælp fra tilhørerne.

 

Foredraget tilpasses målgruppen i forhold til indhold og tid.

Copyright Gitte Jul Andersen 2013 © All Rights Reserved